Pravni inštitut Narus

Na pravnem inštitutu Narus se ukvarjamo z raziskovanjem, svetovanjem in pripravo pravnih aktov iz raznih pravnih področij. Poseben poudarek našega delovanja je na pravu javnega naročanja in povezanih področjih, kjer svetujemo naročnikom pri vodenju postopku in pripravi aktov v postopku, kot tudi ponudnikom pred in po oddaji ponudbe, ter vsem deležnikom v postopkih pravnega varstva javnega naročanja.

Pri svojem delu si prizadevamo za strokoven in individualen pristop do strankine zadeve, kar predpostavlja razumevanje strokovnega področja, na katerem svetujemo, ter celotnega položaja stranke.

V kolikor ni v posameznem primeru dogovorjeno drugače, znaša ura svetovanja 120,00 EUR.

Posvet je možen po predhodnem dogovoru.

dr. Klemen Pohar, LL.M.

Dr. Klemen Pohar je leta 2010 z odliko diplomiral na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Po diplomi je na isti fakulteti vpisal doktorski študij, smer gospodarsko pravo, ki ga je z odliko zaključil leta 2015. Na Gottfried Wilhelm Leibniz univerzi v Hannovru je z odliko (magna cum laude) zaključil tudi magistrski študij in pridobil naziv Master of Laws (LL.M.). V okviru študija na univerzi v Hannovru je en semester opravil v Združenem kraljestvu, na univerzi v Edinburgu.

Delovne izkušnje je pridobil kot pravni svetovalec na področjih prava javnih naročil, prava javno-zasebnih partnerstev in koncesij, prava varstva podatkov, informacijskega prava ter prava intelektualne lastnine. Sodeloval je tudi pri pripravi slovenskega nacionalnega poročila v zunanji oceni Uredbe (ES) št. 1346/2000 o postopkih v primeru insolventnosti. Je avtor znanstvenih in strokovnih člankov na raznih pravnih področjih, objavljenih v slovenskih, kot tudi v tujih publikacijah. Kot soavtor je sodeloval pri pripravi učbenika za upravno pravo, na MLC Fakulteti za management in pravo Ljubljana pa je bil izvoljen v naziv asistenta. Opravljen ima pravniški državni izpit in izpit iz upravnega postopka. Zaposlen je kot direktor in strokovni vodja Pravnega inštituta Narus.

V letu 2018 je prejel nagrado Acquisition International "Leading Public Procurement Adviser of the Year - Slovenia".

Seznam objavljenih del je dostopen na tej povezavi.