Svetujemo, podajamo pravna mnenja in pripravljamo akte na raznih področjih civilnega prava. Pripravljamo osnutke ter svetujemo v zvezi s sklepanjem, izvajanjem in odstopom od pogodb, kot so kupoprodajna pogodba, pogodba o ari, najemna oziroma zakupna pogodba, darilna pogodba, posojilna pogodba, posodbena pogodba, pogodba o delu, menjalna pogodba, družbena pogodba, mandatna pogodba, licenčna pogodba, komisijska pogodba, agencijska pogodba in druge.