Svetujemo pri sklepanju, izvajanju in prenehanju pogodb gospodarskega prava, vključno z gradbenimi pogodbami, podizvajalskimi pogodbami, pogodbami o zagotavljanju zmogljivosti in konzorcijskimi pogodbami. Svetujmo v zvezi z bančnimi garancijami in drugimi zavarovanji za resnost, dobro izvedbo poslov ter odpravo napak. Svetujemo pri varstvu poslovne skrivnosti ter v zvezi s tem pripravimo ustrezne pravilnike, sklepe in pogodbe. Svetujemo pri vprašanjih s področja gospodarskega statusnega in konkurenčnega pava.