Svetujemo pri varstvu osebnih in tajnih podatkov. V zvezi z varstvom tajnih podatkov pomagamo pri pripravi načrtov varovanja tajnih podatkov ter svetujemo pri izvedbi njihovih letnih pregledov. V zvezi z varstvom osebnih podatkov pripravimo kataloge zbirk osebnih podatkov, politiko varstva osebnih podatkov, pravilnik o varstvu osebnih podatkov, pogodbe o obdelavi osebnih podatkov ter soglasje oziroma privolitev za obdelavo osebnih podatkov. Poskrbimo tudi za vašo skladnost z uredbo GDPR (Uredba (EU) 2016/679). Svetujemo tudi na področju elektronskega arhiviranja (vzorčna notranja pravila), na področju elektronskih komunikacij (varnostni načrt za obvladovanje tveganj za varnost omrežij in storitev) in na področju dostopa do informacij javnega značaja.