Naročnikom svetujemo pri vodenju, ponudnikom pa pri udeležbi v postopkih javnega naročanja. Za naročnike pripravimo razpisno dokumentacijo, pozive, sklepe in odločitve v postopku javnega naročanja. Ponudnikom pomagamo pri pripravi ponudbe, odzivov na pozive naročnika, sklepov in pravilnikov o določitvi poslovne skrivnosti, zahtev za vpogled in pozivov k odpravi nezakonitosti. V revizijskem postopku naročnikom pripravimo sklep o zahtevku za revizijo, ponudnikom pa podamo mnenje o izgledu potencialnega revizijskega postopka, pripravimo zahtevek za revizijo in opredelitev do navedb naročnika.