Svetujemo na področju varstva osebnostnih pravic, vključno s posegi v čast in dobro ime ter posegi v zasebnost. V zvezi s tržnim unovčenjem osebnost pripravimo ustrezne pogodbe za rabo osebnostnih značilnosti. Na področju medicinskega prava svetujemo v zvezi s privolitvijo za zdravniški poseg ter pripravimo ustrezne obrazce za privolitev. Svetujemo v zvezi s pridobivanjem, podaljšanjem in odvzemom koncesij za opravljanje zdravstvene dejavnosti ter v zvezi s tem pomagamo pri pripravi vlog, pritožb in tožb v upravnem sporu.