Svetujemo v zvezi z avtorskimi in sorodnimi pravicami ter pravicami industrijske lastnine (znamka, model, patent, dodatni varstveni certifikat in geografska označba). Svetujemo pri prenosu oziroma licenciranju pravic intelektualne lastnine ter v zvezi s tem pripravimo ustrezne pogodbe. Svetujemo tudi v postopku pridobitve (registracije) in podaljšanja veljavnosti pravic industrijske lastnine ter pri njihovem uveljavljanju.