Dobrodošli

Pravni inštitut po vaši meri

Ukvarjamo se z različnimi pravnimi področji ter svetujemo večjim pravnim subjektom javnega in zasebnega prava. Pri našem svetovalnem in raziskovalnem delu nas vodita vztrajnost in posluh za potrebe strank.

O nas

Priznani pravni svetovalci

Na pravnem inštitutu Narus se ukvarjamo z raziskovanjem, svetovanjem in pripravo pravnih aktov na raznih pravnih področjih. Poseben poudarek našega delovanja je na pravu javnega naročanja (in povezanih področjih), pravu varstva osebnih podatkov in pravu intelektualne lastnine. Pri svojem delu si prizadevamo za strokoven in individualen pristop do strankine zadeve, kar predpostavlja poglobljeno razumevanje strokovnega področja, na katerem svetujemo, ter celovitega položaja stranke.

V kolikor ni v posameznem primeru dogovorjeno drugače, znaša ura svetovanja 120,00 EUR + DDV.

Posvet je možen po predhodnem dogovoru.

Dr. Klemen Pohar je leta 2010 z odliko diplomiral na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Po diplomi je na isti fakulteti vpisal doktorski študij, smer gospodarsko pravo, ki ga je z odliko zaključil leta 2015. Na Gottfried Wilhelm Leibniz univerzi v Hannovru je z odliko (magna cum laude) zaključil tudi magistrski študij in pridobil naziv Master of Laws (LL.M.). V okviru študija na univerzi v Hannovru je en semester opravil v Združenem kraljestvu, na univerzi v Edinburgu.

Delovne izkušnje je pridobil kot pravni svetovalec na področjih prava javnih naročil, prava javno-zasebnih partnerstev in koncesij, prava varstva podatkov, informacijskega prava ter prava intelektualne lastnine. Je avtor znanstvenih in strokovnih člankov na raznih pravnih področjih, objavljenih v slovenskih in tujih publikacijah, kot soavtor pa je sodeloval pri pripravi učbenika za upravno pravo. Opravljen ima pravniški državni izpit in izpit iz upravnega postopka.

V letu 2018 je prejel nagrado Acquisition International “Leading Public Procurement Adviser of the Year – Slovenia”.

Področja dela,
s katerimi se ukvarjamo

Smo specialisti na izbranih področjih, na vašo željo pa se posvetimo tudi drugim pravnim vprašanjem in dilemam.

Javno
naročanje

Naročnikom svetujemo pri vodenju, ponudnikom pa pri udeležbi v postopkih javnega naročanja.

Upravno
pravo

V upravnih postopkih svetujemo strankam in drugim osebam, ki imajo v postopku pravni interes.

Varstvo osebnih podatkov

Svetujemo in pripravimo celovito evidenco dejavnosti obdelav osebnih podatkov, politiko varstva osebnih podatkov ...

Gospodarsko
pravo

Svetujemo pri sklepanju, izvajanju in prenehanju pogodb gospodarskega prava, vključno z gradbenimi, podizvajalskimi, konzorcijskimi pogodbami...

Kako do nas?

Po predhodnem dogovoru smo vam na voljo za sestanek v naši pisarni v Ljubljani.

Pravni inštitut Narus

Klemen Pohar s.p.
Poljanski nasip 8
1000 Ljubljana, SI

info@narus.si
+386 31 352 669