Informacije po GDPR

skladno s 13. členom Splošne uredbe o varstvu podatkov oziroma 19. členom ZVOP-1.

1. Osebni podatki, ki jih obdelujemo:

Pri izvajanju naših storitev obdelujemo naslednje osebne podatke: Ime, priimek, elektronski naslov, korespondenca s stranko ter vsi podatki in dokumenti, ki nam jih prostovoljno posreduje stranka za namen zagotavljanja storitev za stranko oziroma pogajanj za sklenitev pogodbe s potencialno stranko.

2. Upravljalec osebnih podatkov in njegov predstavnik:

Upravljavec osebnih podatkov je Pravni inštitut Narus, Klemen Pohar s.p., Poljanski nasip 8, 1000 Ljubljana. Zakoniti zastopnik oziroma predstavnik upravljavca je dr. Klemen Pohar, LL.M. Upravljavec nima predstavnika skladno s 27. členom Splošne uredbe o varstvu podatkov.

Kontakt upravljavca osebnih podatkov oziroma njegovega predstavnika: info@narus.si.

3. Pooblaščena oseba za varstvo podatkov:

Upravljavec ni imenoval pooblaščene osebe za varstvo podatkov.

4. Namen in pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:

Osebne podatke obdelujemo za naslednje namene:

  • izvajanje storitev za stranko oziroma pogajanja za sklenitev pogodbe s potencialno stranko, pri čemer osebne podatke obdelujemo na podlagi sklenjene pogodbe oziroma pogajanj za sklenitev pogodbe s stranko (drugi odstavek 10. člena ZVOP-1; točka (b) prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov).

5. Uporabniki osebnih podatkov:

Uporabnik osebnih podatkov je izključno upravljavec, osebni podatki se ne razkrivajo tretjim osebam.

6. Prenos osebnih podatkov v tretjo državo:

Upravljavec ne prenaša osebnih podatkov v tretje države oziroma mednarodne organizacije.

7. Obdobje hrambe osebnih podatkov:

Osebni podatki, ki se hranijo v povezavi s sklepanjem ali izvrševanjem pogodb oziroma naročil, se hranijo še 5 let od zaključka pogajanj za sklenitev pogodbe oziroma od izpolnitve naročila ali pogodbe. Osebni podatki na računih se hranijo še 10 let po poteku leta, na katero se računi nanašajo, oziroma skladno z vsakokratnimi veljavnimi predpisi.

8. Pravice posameznika:

Posameznik ima pravice, da od upravljavca zahteva:

  • dostop do osebnih podatkov (15. člen Splošne uredbe o varstvu podatkov),
  • popravek ali izbris osebnih podatkov (16. in 17. člen Splošne uredbe o varstvu podatkov),
  • omejitev obdelave osebnih podatkov (18. člen Splošne uredbe o varstvu podatkov),
  • obveščenost v zvezi s popravkom ali izbrisom osebnih podatkov ali omejitvijo obdelave (19. člen Splošne uredbe o varstvu podatkov),
  • prenosljivost osebnih podatkov (20. člen Splošne uredbe o varstvu podatkov),
  • da ugovarja obdelavi (21. člen Splošne uredbe o varstvu podatkov),
  • uporabnik ima skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) tudi pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja (30. in 31. člen ZVOP-1), dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa (32. in 33. člen ZVOP-1) osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj.

9. Preklic privolitve:

Osebnih podatkov ne obdelujemo na podlagi privolitve.

10. Pravica do vložitve pritožbe:

Posameznik lahko v zvezi z obdelavo njegovih osebnih podatkov s strani upravljavca vloži pritožbo pri nadzornem organu: Informacijski pooblaščenec, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, elektronski naslov: gp.ip@ip-rs.si.

11. Obveznosti zagotovitve osebnih podatkov:

Zagotovitev vseh osebnih podatkov s strani strank je prostovoljna, vendar pa lahko storitve za vas opravljamo le, v kolikor nam zagotovite osebne podatke, ki so za opravljanje vsakokratne posamezne storitve potrebni, saj v nasprotnem primeru teh storitev po naravi stvari ni mogoče opravljati.

12. Avtomatizirano sprejemanje odločitev:

Osebnih podatkov ne obdelujemo za avtomatizirano sprejemanje odločitev.

 

Pravni inštitut Narus, Klemen Pohar s.p.

dr. Klemen Pohar, LL.M.